CENNIK !

Zajęcia we FreeStyle Gym Kids odbywają się raz w tygodniu, według planu zajęć w konkretnej, wybranej grupie wiekowej. W Semestrze Zimowym jak i Letnim przewidzianych jest po 19/20 spotkań.
Do zajęć można dołączyć w każdym momencie trwania semestru (po uprzednim skorzystaniu z Bezpłatnych Zajęć Próbnych), a ceny są proporcjonalne do ilości pozostałych spotkań w dnaych okresie rozliczeniowym.

Karnet Semestralny

Chwilowo niedostępny

opłacany jest jednorazowo przy zapisie i obejmuje cały semestr (lub zajęcia pozostałe do końca semestru)

Karnet Ratalny

Chwilowo niedostępny

opłacany jest w dwóch ratach: 1 rata przy zapisie, a 2 w połowie semestru

Karnet Miesięczny

188 zł ( 4 zajęcia )

47 zł / 1 zajęcia

opłacany jest z góry, przed pierwszymi zajęciami danego miesiąca

ZAJĘCIA WAKACYJNE

Karnet 4 zajęć  – 196 zł

49 zł / 1 zajęcia

Karnety na zajęcia wakacyjne do realizacji w okresie 1.07.2020 – 31.08.2020

Wejście jednorazowe

55 zł / 1 zajęcia

po wcześniejszym potwierdzeniu dostępności miejsc w grupie

Zajęcia indywidualne

chwilowo niedostępne

po wcześniejszym potwierdzeniu dostępności terminu