fbpx

CENNIK !

Zajęcia we FreeStyle Gym Kids odbywają się raz w tygodniu, według planu zajęć w konkretnej, wybranej grupie wiekowej. W Semestrze Zimowym jak i Letnim przewidzianych jest po 20 spotkań.
 
 
Do zajęć można dołączyć w każdym momencie trwania semestru (po uprzednim skorzystaniu z Bezpłatnych Zajęć Próbnych), a ceny są proporcjonalne do ilości pozostałych spotkań w dnaych okresie rozliczeniowym.

Karnet Semestralny

Dzieci od 1 roku do 12 lat

900 zł / 20 zajęć

 

opłacany jest jednorazowo przy zapisie i obejmuje cały semestr (lub zajęcia pozostałe do końca semestru)

Karnet Ratalny

Dzieci od 1 roku do 12 lat

2 x 470 zł / 20 zajęć

 

opłacany jest w dwóch ratach: 1 rata przy zapisie, a 2 w połowie semestru

Karnet Miesięczny

Dzieci od 1 roku do 12 lat

4 x 49 zł / 1 zajęcia

 

opłacany jest z góry, przed pierwszymi zajęciami danego miesiąca

Turlaczki, Pełzaczki, Dreptusie

Karnet 4 wejść

40 zł / 1 zajęcia

 

Pojedyncze wejście / 45 zł

 

Karnety na zajęcia dla dzieci w wieku 3 mies – 1,5 roku

Wejście jednorazowe

55 zł / 1 zajęcia

 

po wcześniejszym potwierdzeniu dostępności miejsc w grupie

Zajęcia indywidualne

stawka ustalana indywidualnie

 

po wcześniejszym potwierdzeniu dostępności terminu