CENNIK !

Zajęcia we FreeStyle Kids odbywają się raz w tygodniu, według planu zajęć w konkretnej, wybranej grupie wiekowej. W Semestrze Zimowym jak i Letnim przewidzianych jest po 19 spotkań.
Do zajęć można dołączyć w każdym momencie trwania semestru (po uprzednim skorzystaniu z Bezpłatnych Zajęć Próbnych), a ceny są proporcjonalne do ilości pozostałych spotkań.

Karnet Semestralny

42 zł / 1 zajęcia

opłacany jest jednorazowo przy zapisie i obejmuje cały semestr (lub zajęcia pozostałe do końca semestru)

Karnet Ratalny

45 zł / 1 zajęcia

opłacany jest w dwóch ratach: 1 rata przy zapisie, a 2 w połowie semestru

Karnet Miesięczny

49 zł / 1 zajęcia

opłacany jest z góry, przed pierwszymi zajęciami danego miesiąca

Opłata członkowska

50 zł

wpisowe do Klubu dla nowych klientów; wprowadzana jest przy zapisie wraz z karnetem semestralnym, ratalnym lub miesięcznym

Wejście jednorazowe

55 zł

po wcześniejszym potwierdzeniu dostępności miejsc w grupie

Zajęcia indywidualne

99 zł

po wcześniejszym potwierdzeniu dostępności terminu

Zniżki:
Rodzeństwo: 10% na drugie dziecko i 15% na trzecie
Zajęcia 2 razy w tygodniu: 15% na drugi dzień