fbpx

CENNIK !

Zajęcia we FreeStyle Gym Kids odbywają się raz w tygodniu, według planu zajęć w konkretnej, wybranej grupie wiekowej. W Semestrze Zimowym jak i Letnim przewidzianych jest po 20 spotkań.
Do zajęć można dołączyć w każdym momencie trwania semestru (po uprzednim skorzystaniu z Bezpłatnych Zajęć Próbnych), a ceny są proporcjonalne do ilości pozostałych spotkań w dnaych okresie rozliczeniowym.

Karnet Miesięczny

Dzieci od 3 do 12 lat

4 x 47 zł 

 

opłacany jest z góry, przed pierwszymi zajęciami danego miesiąca

Karnet Miesięczny

Młodzież 13+ i Dorośli

4 x 45 zł 

 

opłacany jest z góry, przed pierwszymi zajęciami danego miesiąca

Wejście Jednorazowe

55 zł / 1 zajęcia

 

po wcześniejszym potwierdzeniu dostępności miejsc w grupie